SWEDISH
design and manufacturing

Kanal® kudden håller högsta kvalité och har därför gett oss många nöjda kunder.

RECOMMENDED
by physicians och physiotherapists

Kanal® kudden har testats av såväl svenska som utländska läkare och fysioterapeuter med mycket gott resultat.

UNIQUE DESIGN
based on own patent

Kanal® kudden bygger på nytänkande och är den enda svenska ergonomiska kudden med patenterad funktion.

About the Kanal®Pillow

The Kanal®Pillow is individually adjustable too fit a big person as well as a smaller person. It has a unique canal underneath the pillow that automatically provides the user with the right support in all sleeping positions.

Do you have questions about our products? Feel free to get in touch! Ask us!